събота, 19 януари 2013 г.

хайку

***
ежедневен
     опит за съвършенство        
енсо


***
петровска круша
сянката й
по-сладка


***
 врабча схватка
заваля
сливов цвят


***
 ранна утрин
кукуригането на петела
се губи в мъглата


***
тръгвам си от мама
сянката ми
не пуска ръката й


***
 магнолии
рисувам ги от дни
а не могат да цъфнат


***
 кутия със снимки
заедно
сватба и погребение


***
 изпит
врабчета подсказват
през прозореца